Finn innhold

Nå kan vi se enkeltmolekyler i et lysmikroskop

lysmikroskop-stor

I 2014 ble nobelprisen i kjemi gitt «for utvikling av fluorescensmikroskopi med superoppløsning».

Bakgrunnen er den begrensningen som ligger i et vanlig mikroskop, at bildet av en liten nok kilde vil være en flekk med en diameter som er bestemt av lysbølgelengden og ikke av diameteren til lyskilden. Om diameteren på kilden er mindre enn en halv lysbølgelengde er diameteren til den tilhørende flekken i bildet nesten uavhengig av kildediameteren. Dersom vi sikrer oss at vi har bare en lysflekk i bildet kan vi bruke datamaskin til å bestemme posisjonen til sentrum i flekken med en usikkerhet som er langt mindre enn diameteren på flekken. Posisjonen til kilden blir tilsvarende nøyaktig bestemt. De tre vinnere av nobelprisen i kjemi i 2014 har utnyttet denne ideen til å utvikle lysmikroskop der vi kan ta bilder av enkeltmolekyler i levende celler og vev med en romlig oppløsning langt under en halv lysbølgelengde.

FFV-4-2014-kjemi-11 FFV-4-2014-kjemi-12 FFV-4-2014-kjemi-13

Artikkelen ble trykt i «Fra Fysikkens Verden» 76 nr. 4  s. 107–109 (2014). Gjengitt med tillatelse.

Hovedbilde: Wikipedia

 

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: