Finn innhold

Videoer

FOREDRAG: Lyset og verdensbildet – Christoph Scheiners rolle i debatten rundt 1600
Foredragsholder: Oddbjørn Engvold, institutt for teoretisk astrofysikk.

Vitenskapelige studier av lysets natur og utviklingen av optiske instrumenter utfordret antikkens og kirkens geosentriske verdensbilde. Nicolas Kopernikus og øvrige etterfølgende naturvitenskapelige pionerer som Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, samt den noe mindre kjente tyske jesuittprest og astronom Christoph Scheiner, bidro alle til aksept av det heliosentriske verdensbilde etter 1600. Den intellektuelle holdningen som disse forskere representerte til å forstå vår tilværelse var en viktig grobunn for opplysningstiden.

FOREDRAG: Fotosyntesen – Fra foton til karbon
Foredragsholder: Jan-Erik Thrane

Planktonalgene står for nærmere 50 % av den total primærproduksjonen på kloden, og utgjør grunnlaget for næringskjedene i havet. For nærmere 3.5 milliarder år siden evolverte disse mikroorganismene evnen til å fange sollyset og utnytte det til produsere sin egen energi. I prosessen tar de opp karbondioksid og danner oksygen – to molekyler som trygt kan sies å påvirke både de biologiske og abiotiske sidene ved kloden vår.

Fotosyntesen omfatter prosesser på vidt forskjellig skala – fra lysets bølgelengder i nanometer, via lysabsorpsjonen i mikroskopiske algeceller, til klodens primærproduksjon som foregår over kvadratkilometer på kvadratkilometer i havet, langs kysten og i innsjøer. I sentrum for alle prosessene står sollyset.

I dette foredraget forteller stipendiat ved CEES Jan-Erik Thrane om de fascinerende mekanismene bak algenes fotosyntetiske maskineri, og hvorfor algene – på lik linje med regnskogen – bør kunne omtales som jordklodens lunger.

FOREDRAG: Solceller – Fremdeles et høyaktuelt fornybart alternativ
Foredragsholder: Torunn Kjeldstad

På tross av mørke år for norsk solindustri har det internasjonale markedet aldri vært bedre. Allerede i 2050 forventes det at solceller bidrar med 1/6 av verdens strømbehov.

Samtidig med at solceller stadig blir billigere forgår det en rivende utvikling i kulissene for å utvikle morgendagens solceller.

Hvordan fungerer egentlig en solcelle? Hvordan skal solceller bli en viktig energikilde i fremtiden? Og hvordan skal Norge være med på mora?

I dette foredraget forteller Torunn Kjeldstad, stipendiat ved SMN om hvordan sollys blir omdannet til strøm i en solcelle og hvorfor solceller fremdeles er fremtidens fornybare alternativ.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: