Finn innhold

Tag Archives: mikroskop

lysmikroskop-liten

Nå kan vi se enkeltmolekyler i et lysmikroskop

I 2014 ble nobelprisen i kjemi gitt «for utvikling av fluorescensmikroskopi med superoppløsning». Bakgrunnen er den begrensningen som ligger i et vanlig mikroskop, at bildet av en liten nok kilde vil være en flekk med en diameter som er bestemt av lysbølgelengden og ikke av