Finn innhold

Tag Archives: mytologi

lysireligionogvitenskap

Lyset i mytologi, religion og vitenskap

Hvorfor er lys så mye omtalt i religionene? Mange døende har en lysopplevelse i dødsøyeblikket. Det kan synes som om biokjemiske reaksjoner i nervesystemet noen ganger forårsaker dette. Dette er interessant, blant annet fordi det kan være noe av forklaringen på at guddommen og livet